פרק שבעה־עשר תולדות התקבלותו של ספר "משנה תורה" באיטליה

ה היא תפשטותו תופעה המהירה היסטורית של ספר ייחודית "משנה , בשל תורה היקפו " לרמב הגדול "ם ברחבי של הספר העולם מחד היהודי גיסא והתנועה האטית של אנשים ומוצרים בימי הביניים מאידך גיסא . גבולותיה הגאוגרפיים המרוחקים של התפשטות זו , למזרח ולמערב , נקבעו ברובם עוד בחיי הרמב"ם . תגובות ספרותיות וציבוריות , בעד ספר זה ונגדו , ידועות לנו מן המזרח ומן המערב , רובן כבר בחייו , והדיהן המאוחרים נתגלגלו זמן רב לאחר מותו . רבות נכתב בנושא זה , בעיקר בקשר למחקר המסועף בסוגיית הפולמוס המר והממושך נגד עמדותיו הפילוסופיות של הרמב"ם . פולמוסים אלה נתפסו בעיני חוקרים רבים ככוח המניע האמתי להתנגדות ההלכתית לספר "משנה תורה , " שמתנגדי הפילוסופיה המיימונית ביקשו להשתמש בה ככלי אובייקטיבי ויעיל לשבירת פרסומו ההירואי של הרמב"ם כיודע כל וכמי שכמעט אינו מסוגל לטעות . היה זה פרופ' י' טברסקי , בספרו המונומנטלי על הרמב"ם , שניסה לראשונה לאזן בין הנושאים , ושיווה חשיבות עצמית לפולמוסים ההלכתיים לגופם , בלא לקשר אותם לשיקולים חיצוניים כלשהם . מפתיע הדבר ששאלות אלה של טיב היחס של בני הדורות הקודמים לספר " משנה תורה , "...  אל הספר
מוסד ביאליק