פרק שישה־עשר הלכה, קבלה ופילוסופיה בספרד הנוצרית לביקורת הספר "תולדות היהודים בספרד הנוצרית"

K oer פרו של פרופ' יצחק בער "תולדות היהודים בספרד הנוצרית" נחשב לספר \ } מופת בכתיבה מדעית בתחום ההיסטוריה של עם ישראל בכלל ובתחומו המיוחד בפרט . הספר מסכם עשרות שנים של מחקר מדוקדק שערך פרופ' בער , כחלק מהתעניינותו באירופה הנוצרית של ימי הביניים בכלל ובתולדות היהודים שם בפרט , אשר באה על ביטויה בסדרה ארוכה של מאמרים יסודיים , בעברית ובגרמנית , שערכם לא פג עד היום הזה , ובאוסף התעודות הארכיוניות והאחרות הכלולות בשני הכרכים הגדולים המשמשים תשתית תיעודית לספרו העברי המסכם . במהלך השנים גיבש פרופ' בער את תפיסתו ההיסטורית המקיפה , שבמסגרתה ביקש לכלול את תולדות ישראל בימי הביניים כחלק אינטגרלי ממהלך התפתחות פנימי של אותם היסודות והכוחות הרוחניים המאפיינים את העם , כפי שנצטיירו לו בתודעתו המחקרית . קווי אופי אלו בולטים , לדעתו , בתולדותינו כבר מימי הבית השני הקדומים , ועיקרם רוח של חסידות ופרישות דתית , אמונה דתית עמוקה , מיסטיקה מפותחת ומורכבת הקושרת את העולמות התחתונים בעליונים , ורגישות מוסרית חברתית גבוהה לערכים של שוויון וצדק , לצד תחושת שליחות עליונה בציפייה לתיקון עולם במלכות שדי . יד...  אל הספר
מוסד ביאליק