פרק חמישה־עשר לידיעת מצב לימוד התורה בספרד במאה הט"ו

א Mm מוך ונראה לגירוש ספרד , עם פיזורם של כמאתיים אלף מיהודיה בארצות \ 0 צפון אפריקה , ובעיקר בערי האימפריה העות'מאנית המתפשטת , החלה התעוררות תורנית כבירה בקהילות ישראל שבערי האימפריה . במרכז התעוררות זו עמדו עשרות רבות — אולי אף מאות — רבנים , גדולי תורה ומדע , פרשנים ופוסקים , דרשנים ובעלי מוסר . אלה הותירו אחריהם כתבים רבים ומגוונים , עתירי כמות ואיכות , מצוינים בבקיאות ובסברה , בכל מקצועות התורה והדעת , שליחם לא נס בדרך כלל עד היום הזה . לצד כתבים אלה התבטאה התעוררות זו בייסודן של ישיבות חשובות בכל ערי הממלכה , שאפשרו תלמוד תורה ברבים ברמה גבוהה — בתמיכתם ובעידודם של עשירי הקהל . תחייה מפוארת זו הקיפה המונים רבים ב"קהליהם , " בבתי המדרש ובבתי הכנסת , והתופעה דורשת הסבר . נדרש הסבר להתעוררות המקיפה שהתחוללה דווקא בתקופה של גירושים , השפלות ועינויים , טלטולי דרכים , הרס משפחות ועקירת גולה שלמה ממקומה . בשעות משבר קשות מעין אלו צפויה ירידה במעמד התרבותי והרוחני , ודי להשוות לכך את מה שאירע ליהדות גרמניה , שנעקרה לאטה מארצה במהלך המאה הי"ד , וניטלטלה לערים ולמרכזים אחרים , ומה שאירע ל...  אל הספר
מוסד ביאליק