פרק ארבעה־עשר שיפוט עברי ומשפט עברי במאות הי"א-הי"ב בספרד

( ליריעת מצב לימור התורה על פי שו"ת הרי"ףו ) : wrr צב לימור התורה וידיעתה בקרב הציבור בספרד במפנה המאות n"c הי"א — הי"ב הוא נושא קשה לחקירה . העיון במקורות הספרותיים המועטים שבידינו , והשוואתם עם שפע המקורות מן התקופה המקבילה באשכנז ובצרפת , מעלים עובדת יסוד אחת ברורה , כי שונה היה המצב תכלית שינוי בין שני אזורי תרבות אלו . מאתיים ושישים השנים מפטירתו של רבנו גרשם מאור הגולה 058 ) ו ) ועד פטירתו של רבנו מאיר מרוטנבורג 298 ) ו , ( חותם תקופת התוספות , הן שנות שגשוג מופלא של לימוד תורה ברבים ואוריינות בקרב כל השכבות באשכנז ובצרפת . אין צורך לחזור על דברים מפורסמים , ודי להזכיר כי ידועים לנו מאות תלמידי חכמים ברמות שונות ובתפקידים שונים , רובם בשמם ומקצתם בתורתם בלבד . לעומת זאת בספרד קשה למנות בתקופה המקבילה — מר' שמואל הנגיד ( נפטר 056 ו ) ועד לרמב"ן ( נפטר 270 ו ) — אפילו חמישים שמות של בעלי הלכה , ורובם מסוף התקופה . אף אין לשכוח כי רגמ"ה הוא דור ראשון באשכנז מבחינת המקורות הספרותיים , ואילו רבי שמואל הנגיד הוא דור שלישי ברבנות ספרד , כשלפניו מסורת פסיקה המוכרת לנו . עובדות פשוטות אלו...  אל הספר
מוסד ביאליק