פרק שלושה־עשר סדר הדפסתם של חידושי הראשונים לתלמוד

xa ירושיהם של רבותינו הראשונים יושבי אירופה למסכתות התלמוד נכתבו rrn כולבו בין המאות הי"א-הי"ד , והם יצרו את בסיסו העיוני של לימוד התורה בישראל , במערב ובמזרח , עד היום הזה . תולדות הדפסת ספרים אלו , מבחינת נסיבות הזמן והמקום , שופכים אור רב על כמה היבטים של קורות החינוך והלימוד בישראל , ומסייעים להבנת דרך התפתחותם של הזרמים העיוניים השונים שרווחו בישיבות האשכנזיות בחמש מאות השנים האחרונות , פרשה היסטורית ביבליוגרפית זו היא גם מפתח גדול להבין את סיבת העכבה , בת למעלה ממאה השנים , שחלה בין קריאות התיגר הראשונות נגד שיטות הפלפול והחילוקים בזמן השל"ה והמהר"ל מפראג , לבין תחילתו הממשית של השינוי , שאת ראשיתו אני רואה בחיבור הספר "פני יהושע" לרב יהושע פלק , שנכתב ונדפס במשך השנים תס"ה - ( 1705 ) ת"ק ( 1740 ) לערך . פירושי הראשונים נחלקים , מבחינה מתודית ודידקטית , לשני אבות טיפוס : פירושי האשכנזים והנלווים אליהם , המוגדרים , רובם ככולם , בשיטת בעלי לנושא זה הוקדשו מאמרים לא מעטים , ואת העיקר רשמתי במאמרי "תוספות גורניש — מהותן ויחסן אל שיטות היפלפול' ויהחילוקים /'' סיני , סח ( תשל"א ;( נדפס...  אל הספר
מוסד ביאליק