פרק שנים־עשר על שלושה ספרים עבריים אבודים מימי הביניים

1-0 פרים עבריים רבים אבדו מאתנו במהלך השנים ( ראה לעיל , פרקים א-ג , ( \ 0 ואי אפשר למנותם כלל . בפרק זה אבקש לרשום שלושה ספרים אבודים , מיוחדים במינם , שמציאותם , והבאות מועטות מתוכם , מצויים לנו מתוך ספרים אחרים האבודים אף הם מאתנו כיום , בחינת "רזין דרזיך . א . פירוש סדר עבודת יום הכיפורים לרב ששת אבי הריב"ש * 9 ל אודות רב ששת , אבי הריב"ש , לא ידוע כמעט דבר . הריב"ש עצמו אינו מזכיר דברי תורה משמו , והיו שביקשו להסיק מכך שלא היה האיש תלמיד חכם יוצר . א' הרשמן כתב : "נעלה מעל לכל ספק הוא שאביו רב ששת היה מושלם בתורה , " וראיה לכך הביא משמו של לוי גינצבורג , שציין לספר "עבודת ישראל" ( איזמיר תצ"ז ) של רבי ישראל קמחי , והוא ביאור על סדר עבודת יום הכיפורים של יוסי בן יוסי , ובו מצוטט פעם אחת פירוש של רב ששת אבי הריב"ש לסדר העבודה . ציטוט יחיד זה הוא כל מה שנודע במחקר עד כה מספרו של רב ששת , וגם הוא לא נתגלה לגינצבורג בלחישה , ולקחו כנראה מספר " תולדות גדולי ישראל" של נפי גירונדי ( טריאסטי תרי"ג , ( אשר הביא גם הוא רק מראה מקום אחד זה , אף שלפי האמת מצוטט פירושו של רב ששת עוד כמה פעמים ב...  אל הספר
מוסד ביאליק