פרק אחד־עשר חידת ספר "מנורת המאור" ופתרונה

: < ror פר "מנורת המאור" לרב יצחק אבוהב שייך לקלסיקה של ספרי המוסר \ 0 העבריים , ולרוב חביבותו חזר ונדפס במשך הדורות כמאה ועשרים פעם , בשלמות , בקיצורים ובתרגומים ליידיש וללדינו . הספר מוקדש , רובו ככולו , לענייני אגדה ומוסר , שליקט המחבר מכל קצווי ספרות חז"ל , תוך ציון מקורם , ושימש כלי עזר למחברו לצורך דרשה ברבים , כנאמר בהקדמה בפירוש . הספר ערוך לפי סדר עניינים מסובך כלשהו , וארוג כעין "שולחן ערוך" שיטתי ומדריך הליכות מוסרי , נטול מחלוקות , פשוט ומובן לכל אדם וקל לקריאה , ראשון מסוגו בתולדותינו . בהקדמתו הדגיש המחבר כי נמנע מהביא דברי הלכה בספרו , כי לזה הקדיש שני ספרים מיוחדים ; "ארון העדות" ו"שלחן הפנים . " הרבה מתאונן המחבר על כי תחום האגדה הוזנח בידי הפוסקים , וכי עיקר הלימוד בתלמוד — המצומצם ממילא למעטים בלבד — נחלק בין אלה הלומדים בדרך הפלפול הישיבתי להגדיל תורה ולהאדיר לבין אלה המחפשים הכרעות הלכתיות למעשה , אך תחום האגדה וההליכות המוסריות נשכח מלב , כאילו אינו נוגע למעשה . המחבר מזכיר כי נמנע מענייני נסתר וסוד והשאירם " ליחידים הרשאים לפתוח שערים . " למרות פרסומו הרב של הספר...  אל הספר
מוסד ביאליק