פרק עשירי מחברו האמיתי של ספר "החינוך"

ש הספרות זהות העברית מחברו של האנונימית ספר "החינוך של " ימי היא הביניים מן המפורסמות . פרט לספר ביותר "ארחות בחקר צדיקים / ' ספק אם קיים אנונימוס עברי ידוע ממנו . ספר "החינוך" היה נפוץ ביותר בכל התקופות . במכון לתצלומי כתבי יד עבריים שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים נמצאים שישה עשר כתבי יד שלמים שלו שזמנם עד לסוף המאה הט"ו . כמו כן נדפס הספר פעמים הרבה עד לעת החדשה , וגם בשנים האחרונות חזר ונדפס כמה וכמה פעמים . מהדירו האחרון , הרב ח"ד שעוועל \ הוסיף לו מבוא וניתח שוב גם את זהות מחברו העלומה . הדברים שבסוף ההקדמה — "איש יהודי מבית לוי ברצלוני" — מעלים את האפשרות שהמחבר הוא הרב אהרן הלוי מברצלונה ( הרא"ה , ( בעל החידושים הנודע לכמה ממסכתות התלמוד והרי"ף ומחבר ספר "בדק הבית . " זהות זו הוצעה כבר במהדורת הדפוס הראשונה של הספר ( ויניציאה רפ"ג , ( אך מאז הובהר כי מקורה בהבנה שגויה של קטע אחד מן הספר , שממנו ביקשו להסיק כי שם המחבר היה "אהרן . " יתר על כן , הוכח היטב כי רבות הסתירות הישירות בין ספרי הרא"ה שבידינו לבין דברים שבספר "החינוך . " ונצטרפה לכך דוגמה נוספת , משכנעת במיוחד...  אל הספר
מוסד ביאליק