פרק שמיני קטע מדרשה לא ידועה לרבנו אשר ב"ר יחיאל

ז 01 ליטתו החברתית והציבורית של הרא"ש עם בואו לספרד בשנת ס"ה ( 1305 ) 1 / בכבוד רב הייתה , ומתוך הערכה והערצה אישית רבה מצד גדולי ספרד בני ' המקום , שנמנו כולם עם תלמידי הרמב"ן , אשר ראה בחכמי צרפת ואשכנז את רבותיו הגדולים והוריש הערכה זו לכל תלמידיו . עם זאת נתקל הרא"ש גם בקשיי קליטה לא מועטים , כידוע יפה מתוך ספר תשובותיו , שבו סיפר על כמה וכמה מאבקים בעניינים של הלכה וחברה שביקש לשנות או לעקור לגמרי מן הנוף הציבורי , מפני שעמדו בסתירה לעמדת רבותיו בהלכה ולחינוכו האשכנזי העמוק . במקצת המקרים הצליח להשליט את דעתו , בקצתם נאלץ להתפשר בדרך מן הדרכים , ובקצתם היה עליו לוותר ולמשוך ידיו מן הניסיון . י לאחרונה מצאתי בכ"י פרמה , אוסף הפלטינה מס' 1896 ( במכון לתצלומי כתבי יד בירושלים , ס' , ( 13053 שהוא אוסף דרשות של הרב יהושע אבן שועיב , מהן שטרם נדפסו , את הקטע המעניין הבא : ובענין הברכה [ על ארבעת המינים ] נחלקו הראשונים ז"ל , כי קצתם הצריכו לברך קודם הנטילה , משום שאמרו "כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן , " ומדאגביה נפיק ביה . והיו מצריכין למי שרוצה לברך בבית הכנסת שלא יקחנו עד שעת הנטי...  אל הספר
מוסד ביאליק