פרק שביעי רבנו אשר ובנו ר' יעקב בעל הטורים: בין אשכנז לספרד

א ca < בנו אשר בן יחיאל ( הרא"ש ) הוא אחת הדמויות הנחקרות ביותר בין חכמי | ימי הביניים , בשנת 1916 פרסם א"ח פריימן — בטרם מלאו לו עשרים שנה ! — ביוגרפיה מפורטת של הרא"ש ' , וכעבור ארבע שנים פרסם מאמר ארוך נוסף על "בני אשר" — יצירת מופת מדעית , שתורגמה לאחרונה לעברית עם תיקונים קלים בלבד . שני חוקרים חשובים בני זמננו סיכמו את פועלו של הרא"ש : י' בער הקדיש פרק קצר להערכת פעולתו החברתית והדתית ומעמדו בספרד ; וא"א אורבך כלל בספרו תיאור של חלק ניכר מיצירתו הספרותית כאחד מבעלי התוספות . לאחר מכן הוסיף אורבך ופרסם מחקר ארוך ומפורט — למעשה ספר בפני עצמו — שבו הציג מספר רב של תשובות חדשות המצויות בכתבי היד של קובץ השו"ת , קצתן מסודרות בצורה שונה מאשר בקובץ הנדפס . כידוע , המהדורה הנדפסת ערוכה על פי ק"ח "כללים , " היינו נושאים מוגדרים , כל התשובות העוסקות בהיבטים של אותו נושא מופיעות יחד , כתת סעיפים ממוספרים , תחת "כלל" אחד . על סמך כתבי יד אלה הצליח אורבך גם לתקן ולהשלים , במקומות רבים , את נוסח הדפוס , בעיקר באמצעות איחודם מחדש של קטעים שהעורך הקדמון הפרידם ופיזרם לפי נושאיהם במקומות שונים ...  אל הספר
מוסד ביאליק