פרק חמישי איגרת ודרשת התעוררות לאחד מרבותינו הראשונים (משה מקוצי או יונה גירונדי)

ך * שנת תתקצ"ו ( 1236 ) שהה רבי משה מקוצי , בעל "ספר מצוות גדול" = ) ?? סמ"ג , ( בספרד במסע התעוררות נמרץ לתשובה . בספרו נשתמרו הדיו של מסע זה , תוכן קצר של דרשות אחדות , וכן תקנות אחדות שתיקן , כמו גם התאריך המפורש ( עשין , ג : ( "ויהי אחר ארבע אלפים ותשע מאות ותשעים וחמש שנים לבריאת עולם , היתה סבה מן השמים להוכיח , ובשנת תתקצ"ו הייתי בספרד להוכיחם . " ... ר' משה נתעורר למסעו זה על ידי אותות מן השמים , שטיבם לא נתפרש , ויש להניח כי היה לדבר זה קשר עם מצבם הדתי הירוד של אנשי ספרד באותם ימים ועם הציפיות לגאולה בתחילת האלף השישי , שעמד בפתח . מסע ההתעוררות שלו דומה ביותר למפעלו המקביל — והמתמיד יותר — של רבנו יונה גירונדי הספרדי , שספריו הם מספרי היסוד בנושא התשובה , ודרשותיו השפיעו ביותר על בני דורו והיו בין הגורמים לשינוי המכריע באורח חייהם . ההקבלה בזמן , במקום ובטיב הפעולה הציבורית , על רקע חינוכם הצרפתי החסידי של השניים , הביאה לטשטוש זהויות מסוים ביניהם , כמבואר לעיל , פרק ד , עמ' . 116 והנה מצאתי בכ"י מוסקבה , בסוף "איגרת התשובה" לרבנו יונה גירונדי , איגרת מקוטעת ולידה דרשה ציבור...  אל הספר
מוסד ביאליק