פרק רביעי חסידות אשכנז בספרד: רבנו יונה גירונדי - האיש ופועלו

ר : בנו והדמות יונה המרכזית גירונדי הוא בחייה מענקי הציבוריים הרוח והדתיים שקמו ליהדות באמצע ספרד המאה בכל הי" הזמנים ג . עיקר , פרסומו לדורות בא לו כבעל מוסר וכסופר בתחומו . ואולם בזמנו נודע בעיקר בזכות פועלו הציבורי ; דרשן ומוכיח בשער י לוחם אמיץ בהנהגה המושחתת ' ורודפת הבצע וראש ישיבה גדולה , תחילה בברצלונה ואחר כך בטולדו , שבה העמיד תלמידים רבים אשר הפיצו את פרשנות התלמוד שלו ואת הוראותיו בכל רחבי המדינה . למהפך החברתי שיזם וביצע , בעזרת קרובו וידידו הרמב"ן , נודעה השפעה עמוקה ומרחיקת לכת על כלל החיים הקהילתיים בספרד ועל עולמן הפנימי של הישיבות בספרד ומערך הלימודים בהן . הוא והרמב"ן גם 1 המאה הי"ג היא תקופת הזוהר והפריחה של תופעת הדרשה הציבורית ככלי מרכזי להדרכת החברה . ראה : Ph . Roberts , "Master Stephen Langton" , Traditio , 35 ( 1980 ) , p . 238 : "Recent research has revised the older view that popular preaching was generally neglected at the end of the 12 "' century , and that the preachers' primary concern was the sermon addressed to clerics and monks . Instead we find a rev...  אל הספר
מוסד ביאליק