פרק שלישי יצירתו הספרותית של ר' מאיר הלוי אבולעפיה

א . חידושיו לתלמוד Am ישיותו של רבי מאיר הלוי אבולעפיה ( הרמ"ה ) זכתה לתיאור מונוגרפי Jw מקיף . בספר חשוב זה נסקרו תולדותיו , משפחתו , פועלו החברתי כ"נשיא" בקהילת טולדו , פולמוסו המורכב והמפותל עם משנתו הפילוסופית של הרמב"ם בענייני תחיית המתים והעולם הבא , ומקומו במאבק האידאולוגי והחברתי שסער אז בספרד בין הנוטים אחר הפילוסופיה למתנגדיהם . ואולם יצירתו התורנית העשירה שצוינה שם לא זכתה לתיאור מפורט . חכם מופלא זה , בן למשפחת הנשיאים בספרד , היה מגדולי התורה וההוראה בספרד במחצית הראשונה של המאה הי"ג , אך את עיקר פרסומו לדורות קנה — שלא בצדק — בפולמוסו המפורסם עם הרמב"ם , שנודע במחקר כ"פולמוס הרמב"ם הראשון . " צדדים שונים הקשורים בו ובאישיותו הוארו במחקר , אך , כאמור , בתורתו לא נגעו . מטרתנו כאן לתת תיאור שלם ככל האפשר של חיבורי הרמ"ה , שנתפרסמו ושאבדו , ולהשלים בכך את מה שנעשה עד כה . תורת הרמ"ה ברובה אבדה מאתנו , כנראה בגלל אריכותה היתרה , ופרט למה שנשתייר בעין , ניתן ללקט הרבה מספרי חכמי ספרד , צפון אפריקה ופרובנס , שנתחברו במהלך תקופה של כמאה וחמישים שנה אחרי מותו והרבו להשתמש בתורתו ...  אל הספר
מוסד ביאליק