כנסת מחקרים עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים כרך ב: ספרד

ישרא 7 י מ ' תא שמע מ וסד ב'אל'ק י רו ש 7 י ים י"מ תא שמע כנסת מחקרים עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים ב . ספרד כנסת מחקרים עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים א . אשכנז ב . ספרד ג . ביזנטיון ואיטליה ישראל מ' תא שמע כנסת מחקרים עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים ב . ספרד  אל הספר
מוסד ביאליק