מאה שנות חקירת ירדן: על ספרם של ברונוב ודומשבסקי, "פרובינקיה ערביה"

R . E . Brunnow und A . v . Domaszewski , Die Provincia Arabia , Strassburg , 1904-1905 ( I-II ) מאה שנים מלאו עתה למחקרנו המונומנטלי של החוקרים הגרמנים ברונוב והברון פון דומשבסקי על עבר הירדן 897 / 98 ) ו , ( שראה אור בשני כרכים גדולים . הספרים , שפורסמו בשטרסבורג ב 904 ו ו 905 ו בשפה הגרמנית , הופיעו במתכונת אלבומית מפוארת . כל כרך מכיל כ 500 עמ' מלווים במאות מפות ואיורים , שרטוטים ותצלומים . זהו פרסום יסוד ראשון במעלה ללימוד ירדן ואתריה . לצד חשיבותו המדעית , מצטיין הפרסום גם ברמת ההפקה והביצוע הטכני , בעיקר בכל מה שנוגע לדיוק , לעיצוב והשלמות של המפות , הכתובות והאיורים . אין תימה שעד היום העבודה מצוטטת במרבית הספרים העוסקים בירדן , ויהיו אלו ספרים מדעיים או פופולריים . מעל לכל נעשה שימוש רב במפות ובאיורים הרבים ( ראה אריאל , 111-110 עמ' , 246-7 , 239 , 224 , 221 , 213 ועוד . ( עוד מיוחדים לספר זה המקורות הרבים שהמחברים מביאים בשם אומרם , בעיקר ככל שהדבר נוגע לאתרים המרכזיים ולמקומות היותר חשובים ( הדברים מובאים ברוב המקרים בשפת המקור : אנגלית , צרפתית , גרמנית , איטלקית ועוד . ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל