מכסה קבורה (אנתרופואיד‭.(‬ חרס של ארון קבורה מהמאה העשירית לפסה"נ מקבר בסחאב