תכנית המקדש מן המאה ה־גו לפסה"נ, שנתגלה בעת בניית שדה התעופה של עמאן