אבן שחורה ונערצת הקבועה בקיר המבנה, שיוחסו לה קדושה וסגולות מרפא