חוקרי ביה"ס הדומיניקאני למקרא, לגרנד, וינסאן וז'וסן בפטרה (קבר תורכמניה‭1896 ,(‬