כתובת על כיפת אחר העמודים של מצבת קבר אהרון, שנחקקה בידי עולי רגל יהודים: "מרדכי בכה"ר אברהם בשתיל יצ"ו התלמיד שמואל אכרם"