שרידים מהארמון האומאי באקרופוליס של עמאן ‭")‬ארמון אוריה החתי‭("‬