בדווית חובצת חלב במחבצה גדולה המונחת על הקרקע. וארי ריג'אל (ממזרח לאזרק)