סיור אתנוגרפי בירדן

בעקבות בדווים , פלחים ומלאכות מסורתיות אורנה גורן ואיתן איילון בירדן נשתמרו אורחות חיים ומלאכות מסורתיות מימים עברו וחברות אדם מגוונות . הסיור התמקד במרכזה של ירדן , בצפונה ובצפון מזרחה , וכלל את הבדווים בשולי האזור הכפרי , את אלו שבמדבר הצפוני מזרחי וכן את הכפרים בשוליים המערביים של במת ההר , כמו גם בעלי מלאכה ושווקים מסורתיים . הסיור נערך באביב , בעונת הקציר ועיבוד מוצרי חלב . הבדווים במדבר הבדווים בירדן ידעו תמורות מרחיקות לכת בשנים האחרונות ועברו ברובם מחיי נוודות להתיישבות קבע . עם זאת נותרו עדיין רבים המקיימים אורח חיים מסורתי של נוודים למחצה . למרות עיסוקם בחקלאות מזדמנת הם מתגוררים באוהל ועוברים מאזור לאזור , ללא בתי אבן קבועים . משפחה כזאת משבט ע'יאת , שמוצאה בסוריה , פגשנו בבורקה שמצפון מערב לעיירה אל רווישיד . במקום זה , במדבר הצפוני מזרחי של ירדן , התקרבנו כדי 80 ק"מ מגבול עירק . פרנסתם היא על גידול צאן ומכירת מוצרי החלב , על חקלאות מצומצמת ועל הברחות ... האוהל הוקם ליד אגם בורקוע , שבו נאגרים מי השטפונות . בוואדי הסמוך מגדלים שעורה . האוהל המסורתי עשוי יריעות משיער עזים שנ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל