דולמן בנוי אבן חול רבה עם פתח חצוב. נמצא באזור א־רמיה (גשר אדם)