הדולמנים בירדן

משה הרטל הדולמנים הם מבנים הבנויים מלוחות אבן גדולים , ששימשו לקבורה . סוגי הדולמנים , גודלם ואופיים מגוון ביותר . בצורתם הפשוטה הם מורכבים משתי אבנים ניצבות ומעליהן לוח אבן אופקי . בצורה זו , הקרויה טריליטון , הם דומים לשולחן גדול , ומכאן גם שמם ( בברטונית : = dol שולחן , = men אבן . ( אולם מרבית הדולמנים מורכבים יותר , וכוללים תא גדול , שקירותיו בנויים משניים שלושה לוחות אבן גדולים , ומקורים בלוח גדול ולעתים בשני לוחות או יותר . רבים מהדולמנים מוקפים בקירות אבן מעגליים והם מכוסים , לעתים חלקית , בגל אבנים גדול ( טומולוס , רוגם . ( הדולמנים נפוצים במקומות רבים בעולם , מאירלנד ועד ליפן . אין אחידות בדרכי בנייתם ובזמן השימוש בהם , המשתרע מהאלף השלישי לפסה"נ כמעט עד לימינו אנו . באזורנו רוב הדולמנים נמצאו בעבר הירדן המזרחי ובגולן . בצידו המערבי של הירדן , לעומת זאת , מספרם מועט יחסית והם נמצאו בעיקר בגליל המזרחי וברמת כורזין . הדולמנים נבנו במקומות ובתנאים שונים . מרביתם בנויים במדרונות , במקום שנחשפו אבנים מתאימות לבנייה . עם זאת , דולמנים נבנו גם במישורים ועל פסגות ההרים . דולמנים רבים...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל