בדווים בירדן מציעים למכירה ראשי יעלים שניצודו ‭(1882)‬