יונקים ושמירת טבע בירדן

בני שלמון המידע על יונקי ירדן מועט ומקוטע , אך ניתן לומר שרוב המינים המצויים בישראל מצויים גם בירדן . בירדן חסר מידע על חלק מהמינים האירופיים המגיעים לגבול תפוצתם הדרומי בחרמון ובגליל העליון ; העטלפים - "נשפון משופם" Myotis ) , ( mystatinus עטלפון אירופי , עטלפון סאבי , רמשן לילי ; המכרסמים — נברן המים , נברן שלג , "יערון חרמוני , " יערון צהוב צואר ונמנמן עצים . חלק מהמינים הסהריים שחדרו לישראל לאורך חולות רצועת החוף ולנגב , אינם מצויים בירדן ו גרביל החולות , ירבוע גדול והמפרסם האנדמי מריון חולות . לעומת זאת יש בירדן מינים ממדבריות מרכז אסיה החסרים בישראל ; המכרסם הדומה לירבוע " ירבועית הפרת" ( אל קטגה ( Allactaga euphratica - וכנראה הצבי הפרסי Gazella ) . ( subgutturosa שלושת מיני הקיפודים של ישראל ( קיפוד מצוי , קיפוד חולות וקיפוד מדבר ) נפוצים גם בירדן , אלא שהמידע על תפוצתם מקוטע , וגבולותיו אינם ברורים . שרידי קיפוד מצוי וקיפוד חולות נמצאו בצניפות אוח בואדי זרקה ( יבוק . ( משלושת מיני החדפים שבישראל , בירדן יש תצפיות רק בחדף קטן וחדף זעיר . רוב עטלפי ישראל נמצאים גם בירדן - שם יש ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל