מסעי בוטנאים ראשונים בעבר הירדן

נילי ליפשיץ התאורים המפורטים הראשונים של הצומח בעבר הירדן המזרחי נכתבו בידי הנרי 1 בייקר טריסטראם , במהלך מסעו בארץ ישראל בשנים . 1863 / 46 הם מאפשרים לנו לעמוד על הרכב הצומח בעבר הירדן במחצית המאה ה , 19 לפני שהושמד ברובו על ידי התושבים , שהשתמשו בעץ להסקה . היער הנותר נכרת בחלקו במלחמת העולם הראשונה , בשמשו חומר להסקת קטרי הרכבת החג'אזית . הסקר הבוטני המדעי הראשון בעבר הירדן נערך בידי האגרונום אהרן אהרנסון בראשית המאה הנוכחית . מסעותיו לעבר הירדן נערכו בשנים , 1908-1904 במסגרת משלחות מחקר . יומניו וספרו , המוקדשים לתאור צמחי עבר הירדן ובית גידולם , ראו אור כעשר שנים לאחר מותו . כתביו נערכו בשנת 1930 בידי פרופ' אופנהיימר והוצאו 2 לאור על ידי בית אהרנסון . הסקרים הגיאובוטניים הראשונים של עבר הירדן המזרחי נערכו בשנות השלושים והארבעים בידי מניחי היסוד לענף הגיאובוטניקה של ארץ ישראל : אלכסנדר אייג , מיכאל זהרי ונעמי פיינברון , והניבו מספר פרסומים מדעיים . הראשון שבהם , על ג המינים המעוצים , נכתב בירי זהרי בשנת . 1951 מאמר מפורט על הגיאובוטניקה של 4 עבר הירדן נכתב בידי זהרי ופיינברון בשנ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל