מפת תבנית ההתיישבות של "ישיבת ארץ הירדן" באזור חשבון, שנדפסה ב־943ו בניו יורק