ישיבת "ארץ ירדן" בחשבון

רבלה טלסר עם חתימת הסכם השלום עם ממלכת ירדן ופתיחת שעריה לתייר הישראלי , מתעורר שוב עניין בנסיונות ההתיישבות היהודית בעבר הירדן . לאחד מנסיונות אלה , שיש בו הרבה מן הדמיון ורחשי הלב , יותר מאשר תכנית הניתנת למימוש , נתייחס במאמר זה , המובא כאן לראשונה בפני הקורא העברי . המידע מבוסס על "ארץ ירדן זשורנאל , " שנדפס באלול תש"ג 943 / ו בניו יורק , ביידיש , תחת הכותרת : "דריסת הרגל פון יודישע מענשען בעבר הירדן מזרחה אין דער יעצטיגער צייט , " ובתרגום : דריסת רגל ליהודים בעבר הירדן המזרחי בימינו אלה . עורך ה"זשורנאל" הוא א . יוסף , והמו"ל — ישיבת ניו יורק ללימודי ערב . בגליון ראשון זה של העלון , שהוא , כנראה , גם היחיד שנדפס , מציע העורך להקים את "ישיבת ארץ ירדן" בעבר הירדן המזרחי , בעיר חשבון . בראשית דבריו מוסברת הסיבה להדפסת העלון בצורך לפרסם עניינים הקשורים בחינוך הדתי היהודי בארץ ישראל , ובמיוחד לאלה ששפת אמם היא יידיש , ולכן זוהי גם שפת העלון . בהמשך הדברים מתואר הרקע להוצאת העלון בפעילות הענפה בארה"ב במשך השנה החולפת סביב האפשרות לחידוש הישוב היהודי בעבר הירדן . בין ההצעות השונות שהועלו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל