גשר של הרכבת ההגיאזית בבקעת הירמוך. התנאים הטופוגרפיים הקשיים באזור זה חייבו פתרונות הנדסיים לא שגרתיים