תחנה של מסילת חג'אז, ולידה מגדל מים ומשאבת מים מונעת בבח הרוח