הבדווים בירדן נמצאים בשנים האחרונות בתהליך מואץ של נטישת אורח החיים השבטי המסורתי ומעבר להתיישבות קבע. רבים מהם נמנים על נאמני המלך ומשרתים בכוחות הבטחון