יחידת המשמר המלכותית בירדן שהיתה מורכבת ברובה מבדווינז רוכבי גמלים (כנראה ביום הכתרתו של עבדאללה)