ירדן כיום היבטים דמוגרפיים, חברתיים ומדיניים

אשר ססר ממלכת ירדן עברה מאז הקמתה תמורות מרחיקות לכת בהרכב אוכלוסייתה . עם ייסוד אמירות עבר הירדן , בראשית שנות העשרים , מנתה אוכלוסייתה 225 , 380 נפש , מתוכם 122 , 430 תושבי קבע ו 02 , 950 ו ( שהם ( 45 . 7 ° / 0 בדווים נוודים . ב 946 ו היו בירדן 433 , 659 נפש , מהם 334 , 398 תושבי ערים , עיירות וכפרים ו 99 , 261 ( או ( 22 . 9 ° / 0 בדווים נוודים . מלחמת 1948 וסיפוח הגדה המערבית לירדן שינו באחת את פני הדברים . לאוכלוסיה המקורית , שמנתה כ 400 אל ף נפש , נוספו כ 900 אל ף פלסטינים , כמחציתם פליטים . בן לילה כמעט הפכה ירדן למדינה בעלת רוב פלסטיני מכריע . בתקופת שלטון ירדן בגדה המערבית , עד , 1967 היתה הגירה מתמדת של פלסטינים לגדה המזרחית , כפועל יוצא ממדיניותה של ירדן , שביקשה לבולל אותם בממלכה ולטשטש את זהותם המקורית . היא העניקה אזרחות לנתינים הפלסטינים , פליטים ולא פליטים כאחד , וניסתה לשלבם בממלכה ככל אזרחיה , מבחינת מעמדם האזרחי הרשמי , גם אם לא מבחינת שיתופם במוקדי הכוח והשלטון . מבחינה פוליטית , מינהלית וכלכלית נקט המשטר במדיניות שהעדיפה את הגדה המזרחית על זו המערבית . עמאן הית...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל