רצפת פסיפס מהתקופה הביזאנטית מכנסיית קוסמס וז־מיאנוס בגרש