ירדן מבחר מאמרים

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 132 שנה עשרים נובמבר / 1998 חשון תשנ"ט רשימת המשתתפים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל