אבן היסוד לבית 'הבימה/ שהונחה בסיוון תרצ"ב‭3/‬ג‭,19‬ בידי הנציב העליון הבריטי סר ארתור ווקופ. במסגרת עבודות השיקום והשדרוג לרגל רונוכתה המחודשת של הבימה, זכתה האבן לטיפול יסודי והונחה מאחורי ויטרינה מוארת. בתמונות - האבן לפני העבודות ולאחריהן