הכפר הערבי סומייל ממזרח לתל אביב, שצורף לעיר ב־943ו, אך עד ל־1948 מנע את התפתחות העיר מזרחה (מהכפר בגלגולו המאוחר, שרדו צריפים אחדים ליד בניין השק"ם ברח' אבן גבירול)