צפון תל אביב לפני היבנותו ו הירקון ואזור בלתי מבונה נטוע בחלקו בפרדסים (מימין‭,(‬ במקום שנמצא כיום שיכון בבלי