פסיפס מבית הכנסת השומרוני מהתקופה הביזנטית ובמרכזו כתובת יוונית, שנחשף מצפון־מזרח לתל קסילה: "ברכה ושלום על ישראל ועל המקום הזה אמן"