גת מהתקופה הביזנטית, שנחשפה בתחומי מוזיאון ארץ ישראל