מערכת קברים יהודית מהתקופה הרומית המאוחרת, שנחשפה באבו כביר