כלי פולחן פלשתיים מתקופת הברזל ‭1\‬ ממקדשים בתל קסילה, שכבות ‭(/‬ ג‭.^‬ מימין לשמאל: כלי חרס דמוי אישה (אלה‭,(?‬ כלי בצורת צרור פירות וספל חרס מעוטר בראש אריה