מימין: שרידי שער מימי רעמסס השני, מהמאה ה־3ו לפסה"נ. על השער שהוקם לכבודו כתובת החקוקה בכתב חרטומים: "הורוס השור החזק, אהוב אלת אמת, מלך מצרים העליונה והתחתונה" משמאל: חותמת מצרית שנמצאה בתל גריסה, משנת 250ו לפסה"נ. מלך מצרים כורע לפני אל בדמות קוף, הוא תות המצרי. מסמל את הירח והשמש שמעל ראשו. לידו סמלים מצריים, המסמלים את האל הטוב