חרפושית מצרית גדולה, מהמאה ה־5ו לפסה"נ, שנחשפה בתל גריסה (תל נפוליאון‭.(‬ מוצגת במוזיאון רוקפלר בירושלים. על החרפושית כתובת מצרית מ'ספר המתים' המצרי