ממצאים מתקופת הברונזה (הכנענית) התיכונה בי. בית העלמין הקדום ליד נמל תל אביב