צלמית אישה מהתקופה הניאוליתית שנחשפה ברחי הבשן בתל אביב