שחזור הנוף הקדום של אזור תל אביב מתקופת האבן הקדומה. מבוסס על שרידי עצמות שנמצאו בחפירה משמאל: עצם היפופוטם שנתגלה בחפירות בתל אביב