בית חולים ישער ציון 1 החדש שנפתח ב־899ו (בית הקונסול פסקאל)